Student – hitta hemAUS bostadssökning

Viktiga meddelanden

AUS har bostäder som kan sökas av alla studerande

En del av AUS studentbostäder i östra Helsingfors kan oftare än tidigare erbjudas studerande utanför Aalto-universitetet eftersom det inte finns tillräckligt många intresserade AUS-medlemmar med boenderätt, då undervisningen vid Aalto-universitetet i allt högre grad äger rum på Otnäs campus. Om ingen hyresgäst för studentkårens bostad hittas bland de studentkårsmedlemmar som har boenderätt kan bostadskontoret hyra ut bostaden till vilken forskarstuderande eller studerande som helst så länge studentkårens medlemmar prioriteras.

Nu öppnar AUS en del bostäder i östra Helsingfors för alla studerande. En lista över bostäderna finns här. Antalet är begränsat och alla bostadstyper finns inte alltid tillgängliga. Om bostadskön till någon fastighet är särskilt tom publiceras ett separat meddelande som nyhet på startsidan av AUS boende.

I tjänsten Domo kan du bläddra bland och söka till de bostäder AUS erbjuder. AUS hyr ut bostäder till Aalto-universitetets studerande i huvudstadsregionen. I Domo kan du bläddra bland olika bostäder och skapa en ansökan för de bostäder som intresserar dig. Gå igenom bostäder genom att klicka på knappen Bläddra och sök bostäder!

2600
Bostäder
20 000
Studerande
29
Fastigheten
1
Ansökan