Luo Domo-tili

Henkilötiedot
Osoitetiedot
Opiskelijatyyppi
AYY ei tällä hetkellä tarjoa asuntoja Otaniemen alueelta jatko-opiskelijoille tai asumisoikeudettomille hakijoille. Mahdollinen asuntotarjous tulee Itä-Helsingin kohteisiin.
Koulutiedot
Opiskelijanumero oikein
Opiskelijanumero väärin tai ei täsmää henkilötietoihin

Todiste opiskelupaikan vastaanottamisesta Aalto-yliopistossa (tai muu soveltuva liite muilta hakijoilta)*

ei voi olla sisällötön
Varallisuus- ja tulotiedot
Kuukausitulot euron tarkkuudella (arvio)
Valitse pysyvien tulojesi pääasiallinen peruste

Syötä kuukausitulot-kenttään kaikki pysyvät tulosi opintojen aikana. Tarkista tarkemmat ohjeet sivupalkista.

Varallisuuden yhteenlaskettu arvo mukaan lukien tilillä olevat säästöt euroina

Varallisuudella tarkoitetaan mm. asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja ja arvopapereita. Vähennä varallisuudesta velkojen määrä (esim. opintolaina tai kulutusluotot). Katso tarkemmat ohjeet sivupalkista.

Salasana
Vähintään 8 merkkiä

Perustiedot

Täytä perustietosi huolellisesti. Kaikki kentät ovat pakollisia. Ilmoita ainoastaan virallinen nimesi.

Jos sinulla ei ole henkilötunnusta, valitse Minulla ei ole henkilötunnusta ja syötä syntymäaikasi henkilötunnuksen sijaan.

Jos sinulla ei ole vielä Aalto-yliopiston opiskelijanumeroa, sinun on toimitettava liitteenä todiste opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Domo-järjestelmä ei tue hotmail-sähköpostiosoitteen käyttöä, joten AYY suosittelee käyttämään esimerkiksi aalto.fi-sähköpostiosoitetta.

Miksi kysymme sukupuolesta?

Sukupuolesta kysytään, koska joihinkin soluasuntoihin asutetaan kerrallaan vain yhden sukupuolen edustajia. Jos et halua ilmoittaa sukupuolta tai haluat muuten vain hakea pelkästään sekasoluihin, valitse kolmas vaihtoehto. Huomaa kuitenkin, että tällöin sinulle ei voida tarjota mitään vain yhdelle sukupuolelle kerrallaan korvamerkittyä soluasuntoa!

Tulot ja varallisuus

Tulot

Merkitse kuukausittaiset bruttotulosi asuntohakemuksessa. Huomioimme tulotiedot asukasvalinnan yhteydessä. Bruttotulo tarkoittaa tuloja, joista ei ole vähennetty mitään, kuten esimerkiksi veroja. Bruttotuloiksi huomioidaan ansiotulojen lisäksi myös pääomatulot. Pääomatulot, kuten esimerkiksi vuokratulot tai osaketulot, löydät verotuspäätöksestäsi. Jos ansiotulosi vaihtelevat kuukausittain, laske kuukausittainen tulosi kuluvan vuoden ansiotulon perusteella ja merkitse se hakemukselle.

Tuloina huomioitavat ansio- ja pääomatulot:
- Palkka
- Palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.
- Eläkkeet
- Ulkomailta saatavat tulot
- Vuokra-, korko- ja osinkotulot
- Puolisolta saatava elatusapu
- Aikuisopintoraha ja -koulutustuki
- Luontaisetujen verotusarvo
- Työttömyyspäiväraha
- Työmarkkinatuki

Vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka sinulla oli ennen kuin jäit pois työstäsi. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Tuloiksi ei lasketa seuraavia tukia:
- Asumistuki
- Toimeentulotuki
- Opintotuki (toisin kuin aikuisopintoraha, joka lasketaan tuloksi)
- Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus ja lapseneläke, lapseneläkkeenä maksettava työeläke, tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön mukaista tai muu lakisääteinen lapseneläke tai vastaava ulkomailta maksettava etuus
- Elatusapu tai elatustuki
- Lapsilisä
- Vammaistuki
- Rintamasotilaseläke, rintamalisä
- Sotilasvammalain mukaiset korvaukset
- Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus tai muu vastaava ylläpitokorvaus

Selvästi tilapäisiä tuloja, kuten asevelvollisten päivärahaa, sotilasavustusta ja koulua käyvien, alle 18-vuotiaiden lasten loma-ajan tuloja ei oteta huomioon.

Varallisuus

Varallisuutena otetaan huomioon hakuhetkellä oleva varallisuus sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut myymällä tai lahjoittamalla hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Ansiotuloja ei lasketa varallisuudeksi. Varallisuudella tarkoitetaan mm. asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja, arvopapereita ja muuta varallisuutta. Varallisuutta määriteltäessä huomioidaan hakijatalouden varallisuuteen kohdistuvat velat, kuten jäljellä oleva asuntolaina. Pääkaupunkiseudulle työn takia muualta Suomesta muutettaessa omistusasuntoa ei huomioida varallisuutena, jos asunto sijaitsee yli 80 km päässä Helsingistä ja jos hakija asuu kyseisessä asunnossa. Hakijan omistama sijoitusasunto huomioidaan aina varallisuutta arvioitaessa.